ULUSLARARASI TEKNİK VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ 1/2. SAYISI YAYINLANDI

Uluslararası Teknik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1/2. sayısı yayınlanmıştır. Aşağıdaki bağlantıdaki son sayıya bakın: http://ijtns.ibu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/IBU-IJTNS_Vol-1_Issue-2.pdf?fbclid=IwAR3rQ2LFGrQNKFOOWHsnVR4e0OKSeC8vfzJ-XSoRvLHhPQySjZqN4ba5i7Q

IBU Uluslararası Teknik ve Doğa Bilimleri Dergisi (IBU IJTNS), hakemli, açık erişimli bir akademik dergidir ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin resmi bir yayınıdır.

IBU IJTNS, teknik ve doğa bilimleri alanında yeni ve özgün araştırma ve incelemelerin katkılarını kabul eden uluslararası bir dergidir. Önerilen geniş tema alanlarının daha fazla araştırma faaliyeti için motive edici olduğuna ve aynı zamanda akademisyenler, araştırmacılar ve endüstri arasındaki potansiyel işbirliğini teşvik ettiğine inanıyoruz. Yazarların aşağıda listelenen alanlardan birini seçmeleri teşvik edilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

  • Bilgisayar ve iletişim mühendisliği,
  • Endüstri Mühendisliği, Mimarlık,
  • İnşaat mühendisliği,
  • Elektrik-elektronik mühendisliği,
  • Protein mühendisliği,
  • Kimya,
  • Kimya ve çevre mühendisliği,
  • Uygulamalı matematik,
  • Mühendislik ve doğa bilimleri eğitimi

ISSN 2671-3500 (baskı) ISSN 2671-3519 (çevrimiçi)

Yayın Sıklığı: yılda iki kez (Haziran ve Aralık)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search